گل پیچ GolPich
كلانتری:

حقوق نسل های آینده را تاراج كرده ایم

حقوق نسل های آینده را تاراج كرده ایم به گزارش گل پیچ رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اظهار داشت: دادگاه ها هیچ جرم زیست محیطی را تحت پیگرد قرار نمی دهند چون قوانین لازم برای این موارد وجود ندارد.


به گزارش گل پیچ به نقل از مهر، عیسی كلانتری در همایش بین المللی فرصت های حقوقی حفاظت و احیای دریاچه ارومیه كه در دانشكده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد، به خلأهای قانونی در حوزه محیط زیست اشاره نمود و اظهار داشت: قوانین و مصوبات موجود در كشور ما توسط یك ارگان تهیه و تصویب نمی گردد. قوانین عموما بر اساس قوانین بخشی است ازاین رو عموما نادیده گرفته می شود. وی با اشاره به اینكه برای مثال در مورد دریاچه ارومیه قانون اجازه می دهد كه یك دستگاه اجرایی به نام وزارت نیرو در مورد تخصیص آب در كشور راسا تصمیم گیری كند، اظهار نمود: آب یك كالای میان بخشی است، ازاین رو با شرایط موجود، سازمان محیط زیست و قوانین محیط زیستی نمی تواند مانع تصمیم گیری های وزارت نیرو در روند تخصیص آب شود. معاون رئیس جمهور با اشاره به اینكه حدودا همه تالاب های موجود در كشور خشك شده است، خاطرنشان كرد: بختگان، طشك، هامون، جازموریان، گاوخونی و... به جز سیلاب هایی كه به تازگی دریافت كرده اند، در وضعیت نامساعدی قرار دارند یا خشك شده اند یا در حال خشك شدن هستند.
كلانتری با تاكید بر اینكه حقوق نسل های آینده را تاراج كرده ایم و قانون در این زمینه ساكت است، تصریح كرد: از نظر قانون نسل های آینده هیچ حقی ندارند و قوانین موجود اجازه داده كه نسل كنونی بدون هیچ محدودیتی از منابع استفاده نماید، ازاین رو قانون اجازه توسعه ناپایدار را داده است و توسعه پایدار تبدیل به یك قانون نشده است. این وضعیت قربانی های بسیاری در كشور داشته كه نخستین قربانیان نسل های آینده است. وی با اشاره به اینكه از نظر منابع طبیعی و تجدیدپذیر هیچ حقی برای نسل های آینده در نظر گرفته نشده است، ابراز كرد: در كشورهای در حال توسعه مثل كشور ما معمولا اهداف كوتاه مدت به اهداف بلندمدت غلبه دارد در نتیجه همین وضع است كه دریاچه ارومیه خشك و قربانی شده است. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به سیاست افزایش جمعیت طی دهه های گذشته بیان كرد: به علل سیاسی و حكومتی سیاست خودكفایی را كه پتانسیل آن در كشور وجود ندارد با به حراج گذاشتن حقوق نسل های بعد اجرا كرده ایم كه اثرات زیانباری به منابع طبیعی داشته است. كلانتری با اشاره به اینكه ایران یك كشور نیمه خشك به حساب می آید، خاطرنشان كرد: میانگین بارش سالانه ایران ۲۰۰ میلیمتر است و میزان آب تجدیدپذیر ۹۰ میلیارد میلیمتر مكعب است. طبق مصوبات اجلاس ریو كشورها به منظور احترام به حقوق نسل های آینده ملزم هستند از آب های تجدیدپذیر حداكثر تا ۴۰ درصد استفاده كنند اما در كشور ما چنین چیزی رعایت نمی گردد و برای این مورد قانونی وجود ندارد، ازاین رو در ۱۰ سال قبل بیشتر از ۱۰۰ درصد آب های تجدیدپذیر استفاده شده و حتی در بعضی استان ها مثل خراسان از ۱۳۵ درصد آب های تجدیدپذیر استفاده شده است كه چنین روالی تخریب محیط زیست و از بین رفتن حقوق نسل های آینده را به دنبال داشته است. این مقام مسئول با اشاره به وجود ۵۰۰ میلیارد متر مكعب آب زیرزمینی در كشور عنوان كرد: طبق برآورد كارشناسان ۲۰۰ میلیارد مترمكعب آب شیرین و ۳۰۰ میلیارد متر مكعب آب شور است كه از مجموع این مقدار ۱۷۰ میلیارد مترمكعب مورد استفاده قرار گرفته است. باید دقت نماییم كه منابع آب های زیرزمینی طی صدها هزار سال تولید شده اند. از ۶۰۰ دریاچه زیرزمینی ۳۵۰ دریاچه خشك شده اند
كلانتری با اشاره به اینكه نسل موجود شامل حاكمیت دولت و انسان ها از طبیعت سوءاستفاده كرده اند، اظهار داشت: دست اندازی به حقوق نسل های آینده صورت گرفته است برای مثال در قانون بودجه ۹۴ تصویب شده بود كه دولت حریم بستر نواحی خشك رودخانه ها را به فروش برساند البته دولت این مصوبه را اجرا نكرد. وی افزود: ما مجریان نهایت سوءاستفاده را از نبود قوانین داشته ایم و خشك شدن دریاچه ارومیه هم به علت نبود قوانین و سوءاستفاده از این شرایط است. ۶۰۰ دریاچه زیرزمینی در كشور وجود دارد كه ۳۵۰ دریاچه خشك شده اند اما چون به چشم نمی آیند مورد توجه قرار نمی گیرد. وی با اشاره به عواقب ناشی از خشك شدن دریاچه ارومیه اظهار نمود: پنج میلیون نفر در اطراف دریاچه ارومیه حضور دارند كه در صورت خشك شدن این دریاچه تحت تاثیر غبار نمكی خواهند بود. از آنجائیكه مردم اطراف دریاچه ارومیه در رنج بودند تصمیم به احیای این دریاچه گرفته شد. اگر دولت روحانی نبود این دریاچه كاملا خشك می شد و قابلیت احیا را از دست می داد.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به اینكه شهر تبریز در معرض بادهای نمكی دریاچه ارومیه قرار دارد، خاطرنشان كرد: اگر دریاچه ارومیه خشك می شد، باید صد ها میلیارد دلار ب

رای جابه جایی مردم این منطقه هزینه می شد این در شرایطی است كه با كمتر از چند درصد این مبلغ احیای دریاچه میسر بود ازاین رو آنچه به احیای دریاچه ارومیه مجبور كرد عواقب ناشی از خشك شدن آن بود. كلانتری با اشاره به اینكه دریاچه ارومیه مرحله به مرحله به تراز اكولوژیك نزدیك می شود، تصریح كرد: این سوال مطرح می شود كه دولت ها چقدر مختار هستند كه برای نسل های بعد تصمیم بگیرند. وی ادامه داد: پتانسیل های سیاسی ما را وادار می كند كه از امكانات موجود استفاده نماییم حتی به قیمت تخریب حقوق نسل های آینده و تخریب محیط زیست. تولید را به قیمت تخریب سرزمین ترجیح می دهیم
معاون رئیس جمهور با تاكید بر اینكه خلأ قانونی سبب شده كه چنین سوءاستفاده هایی از محیط زیست صورت گیرد، اظهار داشت: چون دوست نداریم ارتباطات بین المللی داشته باشیم، تولید را به قیمت تخریب سرزمین و غیراقتصادی بودن ترجیح می دهیم. این در شرایطی است كه منابع تجدیدپذیر بسیار گرانبها است. برای مثال برای تشكیل هر میلیمتر خاك زراعی ۳۰ تا ۵۰ سال زمان نیاز است و هر سال هم هفت دهم میلیمتر خاك از دست می رود. با شرایط موجود كه كل عمق خاك زراعی ۲۲ سانتی متر است. تا ۳۰۰ سال آینده خاكی به اسم خاك زراعی باقی نخواهد ماند. البته این وضعیت برای پوشش گیاهی آب و ذخایر جانوری هم وجود دارد. كلانتری با تاكید بر اینكه سازمان محیط زیست با خلأهای قانونی روبه رو است، بیان كرد: قانون اجازه داده كه همه دستگاه ها بخشی عمل كنند. این مسائل مهمتر از مسائل جاری است و متاسفانه جایی جهت بررسی ندارد. قوانین موجود اجازه نمی دهد كه برخورد قضائی با متجاوزان به حریم انفال صورت گیرد. وی افزود: دادگاه ها هیچ جرم زیست محیطی را تحت پیگرد قرار نمی دهند چون قوانین لازم برای این موارد وجود ندارد. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به وضعیت محیط بانان خاطرنشان كرد: همینطور محیط بانان بعنوان حافظان منابع ژنتیكی گیاهی و جانوری شرایط خوبی به لحاظ قانونی ندارند چون اگر بخواهند وظیفه قانونی خویش را انجام دهند یا باید كشته شوند یا قصاص شوند. این نقص قوانین در حفظ منابع ملی و نسل های آینده است. كلانتری با اشاره به برنامه احیای دریاچه ارومیه عنوان كرد: دریاچه ارومیه یك سال و دو ماه پیش به مرحله تثبیت رسید. هم اكنون دریاچه ارومیه در مرحله احیا قرار دارد و در صورت تكمیل پروژه های اجرایی كانال انتقال آب و انتقال پساب تصفیه شده تا سال ۱۴۰۸ تراز دریاچه ارومیه به ۱۲۷۴.۱ متر می رسد. در این شرایط میزان آب دریاچه ارومیه ۱۴.۵ میلیارد مترمكعب خواهد بود و شرایط برای برگشت آرتمیا فراهم می شود.

1398/01/30
13:49:06
5.0 / 5
4838
تگهای خبر: آب , باد , بارش , خاك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۱
گل پیچ - GolPich
golpich.ir - حقوق مادی و معنوی سایت گل پیچ محفوظ است

گل پیچ

فروش دسته گل و سبد گل