گل پیچ GolPich
معاون سازمان محیط زیست:

۱۵ درصد مساحت مراتع پارك ملی توران شاهرود از دام تخلیه شد

۱۵ درصد مساحت مراتع پارك ملی توران شاهرود از دام تخلیه شد به گزارش گل پیچ معاون محیط زیست طبیعی محیط زیست بابیان اینكه ۱۵ درصد مساحت مراتع پارك ملی توران شاهرود از دام اهلی تخلیه شد، اظهار داشت: ۲۵۰ هزار هكتار محدوده بی تعارض برای یوزپلنگ در این پارك وجود دارد.حمید ظهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینكه یوزپلنگ بعنوان مهمترین گونه در معرض تهدید كشور در وضعیت بحرانی قرار دارد و می بایست تمركز فعالیت ها در بحث حفاظت از یوزپلنگ قرار داده شود، اظهار داشت: در جهت برنامه های احیای پروژه یوز با بهره گیری از اعتبارات ملی ۱۵ درصد مساحت مراتع پارك ملی توران از دام اهلی كه مانعی برای امنیت زیستگاه بود، خالی شد.
وی ضمن بیان اینكه تقویت حفاظت زیستگاه های طبیعی یوزپلنگ اولویت اصلی محیط زیست به حساب می آید، افزود: اولویت اول در دفتر حیات وحش سازمان مبحث یوزپلنگ است بنابراین همه منابع را برای حفاظت از آن بسیج كردیم كه خوشبختانه ۲۵۰ هزار هكتار محدوده بی تعارض برای یوزپلنگ در پارك ملی توران به وجود آمد.
محیط زیست به دنبال كاهش فشار بر خارتوران
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی محیط زیست بابیان اینكه فعالیت های جانبی به پیشگیری از انقراض یوزپلنگ كمك می نماید، اظهار داشت: در كوشش برای جذب منابع ملی و بین المللی به سمت زیستگاه های یوزپلنگ هستیم كه تا جایی این امكان وجود دارد در مناطقی نظیر خارتوران از نظر امكانات و تجهیزات تقویت و تعارض های تهدید كننده نظیر سگ های گله، كم شود.
ظهرابی بابیان اینكه برنامه ریزی برای كاهش فعالیت هایی كه سبب اثرگذاری بر زیستگاه یوز می شود، در دستور كار است خاطرنشان كرد: كاهش دامداری های سنتی با مشاركت مردم و آموزش جوامع بومی در حفاظت زیستگاه، كاهش سگ های گله، توسعه مشاغل سبز و معیشت هایی با كمترین فشار به محیط زیست مانند طبیعت گردی، استفاده از تكنولوژی های نوین برای حفاظت از مناطق تحت مدیریت، پایش و مراقبت دائم از یوزپلنگ جز برنامه هایی كه در خارتوران دنبال می شود.
وی بابیان اینكه در كنار فعالیت هایی كه به حفظ گونه كمك می نماید همچون ایجاد ذخایر و حفظ گونه، خصوصیات ژنتیك هم باید حفظ شود، اضافه كرد: برنامه تكثیر در اسارت با همكاری مركز تحقیقات در تهران دنبال می شود و از جانب دیگر تكثیر در حالت نیمه اسارت زیستگاه های تحت فشار هم برای نجات یوز در دستور كار است.
هدایت یوز به سمت زیرگذرها در محدوده عباس آباد
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی محیط زیست بابیان اینكه پكیجی از انواع فعالیت ها برای نجات یوز در حال انجام می باشد، اظهار داشت: تمركز بر ایجاد امنیت در زیستگاه پلنگ و افزایش طعمه با تاكید بر جبیر و آهو از دیگر برنامه های پروژه یوز به حساب می آید.
ظهرابی در ادامه خاطرنشان كرد: پروژه فنس كشی محدوده عباس آباد در جهت مطالعات وسیع متخصصان امر در حال انجام می باشد بنابراین ایجاد زیر گذر یا روگذر یك فعالیت نشدنی به حساب می آید ازاین رو با امكانات موجود مقرر شد در این محدوده مسیرهای عبوری یوز مسدود شود.
وی بابیان اینكه تصادف یوز با خودرو به علت شرایط توپوگرافی منطقه و دید بسیار كم در شب اتفاق می افتد، افزود: در پروژه فنس كشی برنامه به این نحو خواهد بود كه یوز از محدوده خطر در جاده حضور پیدا نكند و به سمت زیرگذرهای موجود هدایت شوند.
احیای گورهای نژاد توران در دستور كار
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی محیط زیست بابیان اینكه طی حوادث تصادف یوز در محدوده عباس آباد برنامه های دیگری هم برای جلوگیری از آن پیگیری می شود، اظهار داشت: بر مبنای مطالعات نصب سرعت گیر، تابلو، چراغ های گردان و اطلاع رسانی با همكاری سازمان های مردم نهاد و سایر دستگاه ها در حال انجام می باشد این برنامه ها نه تنها در خارتوران بلكه برای تمامی زیستگاه های یوز دنبال می شود كه با توزیع منابع انسانی و امكانات حفاظتی تعارضات یوزپلنگ كاهش و حفاظت و امنیت در منطقه برقرار شود.
ظهرابی پیرامون اجرای پروژه طرح تكثیر در اسارت گورخر آسیایی پارك ملی كویر گرمسار هم خاطرنشان كرد: گورخرهای موجود در استان فارس از نظر ژنتیك با گورهای توران متفاوت هستند بنابراین هیچ برنامه ای برای اختلاط این دو گونه وجود ندارد و گورهای انتقال یافته از استان یزد به گرمسار منشأ گورهای خارتوران است.
وی اضافه كرد: برنامه تقویت ژنتیك گله هم بر این مبنا است كه جمعیتی از خارتوران تكثیر پیدا كند و در ادامه پروژه احتمال جابه جایی نرهایی از خود خارتوران یا دیگر نقاط كشور كاملاً وجود دارد.
رهاسازی گورخرهاپروژه پنج ساله
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی محیط زیست در پاسخ به این پرسش كه رهاسازی گورخرها در پارك ملی كویر چه زمان اتفاق خواهد افتاد، اظهار داشت: به علت مشكلاتی كه در مرحله انتقال صورت گرفت برنامه رهاسازی سخت به رهاسازی نرم تغییر یافت و این امكان در طبیعت برای نسل دوم و سوم گورخرها حدود چهار الی پنج سال دیگر برنامه ریزی شده است تا از نظر ژنتیك به شرایط خوب دست یابند.
ظهرابی در سوال دیگری پیرامون مشكلات پیش روی بیمه پلنگ، خاطرنشان كرد: در كل مشاركت شركت های بیمه ای برای بیمه پلنگ بحث میمون و مباركی است كه باید توسعه پیدا كرده و تقویت شود بنابراین كارشناسان بیمه و محیط زیست پیش از انجام پرداخت حتما ابعاد پرونده را مورد بررسی قرار می دهند تا صحت ماجرا معلوم شود.
وی اضافه كرد: برای سایر گونه ها هم این برنامه در دستور كار قرار دارد تا شرایطی ایجاد شود كه بیمه ها مشاركت بیشتری در امر حفاظت و تقویت گونه جانوری داشته باشند و با فعالیت همگانی و مشاركت مردم، حیات وحش كشور برای حفاظت از گونه های در معرض انقراض فزونی یابد.
احیای تالاب ها در سیلاب
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی محیط زیست در سوالی پیرامون اینكه آیا سیلاب سبب بروز مشكلات در این عرصه شده است، اظهار داشت: بالای ۹۰ درصد تالاب های كشور از سیلاب بهره مند شدند و برای تالاب هایی نظیر هامون و بختگان كه هیچ امیدی به بهبود آنها وجود نداشت پس از مدت ها در آنها زندگی باردیگر جریان پیدا كرد.
ظهرابی بابیان اینكه تالاب های شادگان، جازموریان، هورالعظیم، بختگان و مهارلو در سیلاب اخیر حیات باردیگر گرفتند، در ادامه خاطرنشان كرد: باوجود این منفعت ها كه از آن یاد شد از آنجائیكه همراه سیلاب ها گل و لای ناشی از فرسایش خاك در بالا دست وجود داشت این امر خیلی از زیستگاه های آبزیان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وی بابیان اینكه گل و لای سبب ایجاد فشار زیادی به زیستگاه ها شده است، افزود: در ادامه این روند باید تحقیقات وسیع تری در چهار استان سیل زده كشور صورت گیرد تا تأثیرات سیل را بر گونه هایی كه در این نواحی بودند بتوان برآورد كرد بنابراین در شرایط حاضر نیازمند مطالعات بیشتر است.
به گزارش گل پیچ به نقل از مهر، حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان به منظور بررسی زیستگاه های یوزپلنگ آسیایی، بررسی عملكرد اداره كل حفاظت محیط زیست استان سمنان در حفاظت زیستگاه ها و تعیین پروژه های سال جاری حفاظت از یوزپلنگ به استان سمنان سفر كرده بود كه در جریان این بازدید راهكارهای ارتقا كیفیت زیستگاه های یوزپلنگ آسیایی و طعمه های این گونه و رفع نقاط حادثه خیز مورد بررسی قرار گرفت.
حمید ظهرابی دفتر اداره حفاظت محیط زیست شهر سمنان را هم افتتاح نمود.

1398/02/16
15:10:39
5.0 / 5
4377
تگهای خبر: آب , باد , بحران , خاك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۲
گل پیچ - GolPich
golpich.ir - حقوق مادی و معنوی سایت گل پیچ محفوظ است

گل پیچ

فروش دسته گل و سبد گل