گل پیچ GolPich

سفارش های زمستانی هواشناسی كشاورزی

سفارش های زمستانی هواشناسی كشاورزی به گزارش گل پیچ بازسازی كندوها، خودداری از سم پاشی و محلول پاشی در ایام بارانی، تسریع در كاشت سیر و زیره همچون سفارش های هواشناسی كشاورزی برای امروز تا روز جمعه است كه از جانب اداره هواشناسی كشاورزی صادر گردیده است.به گزارش گل پیچ به نقل از ایسنا، سفارش های هواشناسی كشاورزی برای امروز (۱۱ دی ماه) تا روز جمعه (۱۵ دی ماه) به شرح زیر است:

• استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در ایام دوشنبه و سه شنبه و در استان های اردبیل و زنجان در روز سه شنبه به علت بارش و وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ به خصوص هنگام شب با عنایت به كاهش دما

• جمع آوری شاخ وبرگ ها و میوه های ریخته شده در كف باغ جهت از بین بردن لاروها و شفیره های زمستان گذران آفات

• آماده سازی چاله های كود دهی جهت تغذیه بهینه باغات

• محافظت از تنه درختان در برابر خسارت جوندگان با استفاده پوشش مناسب

• انجام عملیات بهداشت باغات (حذف شاخه های شكسته و ضایعات میوه ها)

• محافظت از نهال ها و درختان جوان و تولید پوشش با گونی دور تنه آن ها جهت مقابله با سرما و خسارت جوندگان

• خودداری از هرس زود هنگام درختان هسته دار

• خودداری از اجرای یخ آب زمستانه در باغات میوه

• زراعت:

• اجرای عملیات ذخیره سازی رطوبت در اراضی آیش دیم با استفاده از گاوآهن قلمی

• پوشش مناسب سیلوها و تسریع در تحویل محصول چغندر قند به كارخانجات قند

• كارتن بندی دور تنه درختان میوه و شاخه های اصلی جهت جمع آوری واز بین بردن لاروهای زمستان گذران آفات

• شخم عمیق در مزارع گوجه فرنگی جهت از بین بردن میوه و بقایای محصول ریخته شده در مزرعه جهت مبارزه با مینوز گوجه فرنگی

• كشت انتظاری حبوبات دیم (انجام عملیات خاك ورزی و كشت مستقیم)

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها به خصوص به هنگام شب با عنایت به كاهش دما

• زنبورداری:

• درزگیری و ایزولاسیون كندوها و كوچك كردن دریچه پرواز

• بازسازی كندوها، ادغام كندوهای كم جمعیت و متراكم كردن قاب های داخل كندو

• ماشین آلات كشاورزی:

• تخلیه آب دستگاه ها و ماشین آلات كشاورزی و سیستم های آبیاری و انتقال به مكان های مسقف با عنایت به احتمال یخ زدگی

• شیلات:

• شكستن یخ سطح استخرها در فصول سرد به منظور هوادهی بهتر و مدیریت جیره غذایی

• رعایت نكات بهداشتی درمزارع پرورش ماهیان سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها در دوره سرما

• استان های كرمانشاه، كردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و كهگیلویه و بویراحمد:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های چهارمحال و بختیاری و كهگیلویه و بویر احمد در روز سه شنبه و در استان های كردستان، كرمانشاه و همدان در ایام دوشنبه و سه شنبه و در استان لرستان در روز سه شنبه به علت بارش و وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ به خصوص هنگام شب با عنایت به كاهش دما

• استفاده از كودهای فسفاته و پتاسه به روش چال كود در باغات میوه همراه با كود حیوانی پوسیده

• جمع آوری و انتقال محصولاتی نظیر پیاز، سیب زمینی و چغندرقند به اماكن مسقف و یا حفاظت آنها با پوشش مناسب با عنایت به كاهش دما

• تنظیم درجه حرارت و گرم كردن انبارهای سیب زمینی با عنایت به كاهش دما

• معدوم كردن برگ های ریخته شده جهت مبارزه با شفیره های زمستان گذران مینوزهای درختان میوه

• در صورت ضرورت اجرای عملیات شیمیایی، به كارگیری سموم با دوره ماندگاری كم در مزارع كلم، شلغم، اسفناج و سیر (جهت حفظ سلامتی مصرف كنندگان)

• تسریع در چاله كنی جهت احداث باغات دیم

• زراعت:

• تداوم كشت انتظاری محصولات نخود، گلرنگ و ماشك علوفه ای در صورت مساعد بودن شرایط زمین جهت كاشت

• اجرای عملیات شخم عمیق زمستانه در اراضی آیش به منظور كنترل لارو سوسك قهوه ای و مهیا شدن شرایط ذخیره رطوبت

• دامپروری و مرغ داری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها به خصوص هنگام شب با عنایت به كاهش دما

• زنبورداری:

• درزگیری و ایزولاسیون كندوها و كوچك كردن دریچه پرواز

• بازسازی كندوها، ادغام كندوهای كم جمعیت و متراكم كردن قاب های داخل كندو

• ماشین آلات كشاورزی:

• تنظیم و كالیبراسیون بذركارها پیش از عملیات كاشت

• تخلیه آب دستگاه ها و ماشین آلات كشاورزی و سیستم های آبیاری و انتقال به مكان های مسقف با عنایت به احتمال یخ زدگی

• شیلات:

• رعایت نكات بهداشتی در مزارع پرورش ماهیان سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها در دوره سرما

• شكستن یخ سطح استخرها در فصول سرد به منظور هوادهی بهتر و مدیریت جیره غذایی

• استان های مازندران و گیلان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت بارش باران و وزش باد

• كنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها به خصوص هنگام شب با عنایت به كاهش دما

• برداشت نارنگی و میوه تامسون با عنایت به كاهش دما

• بستن درزهای انبارها هنگام شب و بروز سرما

• پاكسازی علف‎های هرز كف باغ

• پاكسازی آلودگی‎های قارچی سطوح شاخ و برگ درختان بعنوان هسته اولیه یخ، با محلول پاشی قارچ كش های مناسب به جز در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت بارش باران و وزش باد

• استفاده از قیم برای شاخه های درختان جهت محافظت در برابر باد

• احداث زهكش به عمق مناسب در ضلع شمالی باغات مركبات متناسب با شیب زمین

• جمع آوری كامل میوه های زیتون و شخم پای درختان با هدف كاهش جمعیت زمستان گذران آفت مگس زیتون

• كوددهی در باغات زیتون و فندق به روش چالكود با استفاده از كودهای دامی، فسفره و پتاسه

• وجین یا كنترل شیمیایی علف های هرز مزارع كاهو، باقلا، سیر و غیره به جز در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت بارش باران و وزش باد

• محلول پاشی با سموم قارچ كش در درختان میوه دانه دار و هسته دار به جز در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت بارش باران و وزش باد

• برداشت سبزیجات برگی و شبدر

• انجام عملیات كاشت پیاز و آماده سازی زمین جهت كشت سیب زمینی

• زراعت:

• مصرف كودسرك مزارع كلزا در ایام پنجشنبه و جمعه

• كنترل شیمیایی و وجین علف های هرز مزارع دیركاشت كلزا به جز در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت بارش باران و وزش باد

• كنترل شیمیایی بیماری فوما در كلزا (در مزارع دیركاشت كمتر از ۶ برگی) و با نظر كارشناس به جز در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت بارش باران و وزش باد

• كنترل شیمیایی آفت سر خرطومی كلزا در مزارع آلوده با نظر كارشناس به جز در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت بارش باران و وزش باد

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها به خصوص هنگام شب با عنایت به كاهش دما

• زنبورداری:

• ادغام كندوهای ضعیف با هم و استفاده از پارچه ضخیم در زیر درب كندو

• عایق كاری كف كندو از قسمت بیرونی

• شیلات:

• رعایت نكات بهداشتی در مزارع پرورش ماهیان سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها در دوره سرما

• ضدعفونی كردن استخرها با آهك بعد از صید و تخلیه آب باقی مانده

• استان گلستان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت بارش باران و وزش باد

• كنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها به خصوص هنگام شب با عنایت به كاهش محسوس دما

• احداث و ترمیم تشتك اطراف درختان همینطور انجام عملیات مالچ پاشی جهت حفظ و ذخیره رطوبت

• استفاده از كودهای فسفاته و پتاسه به روش چالكود در باغات میوه همراه با كود حیوانی پوسیده

• بستن درزهای انبارها به هنگام شب و بروز سرما و تهویه انبارهای میوه

• انجام شخم سطحی باغات زیتون پس از آخر بارش و گاورو شدن باغات

• تولید كنندگان نهال زیتون پیش از بروز سرما نسبت به تهیه قلمه در قلمستان ها اقدام نمایند.

• باغداران نسبت به انجام هرس پس از برداشت محصول (میوه)اقدام كنند.

• زراعت:

• كاهش شوری خاك با استفاده از از بارش های فصلی

• پنبه كاران بخصوص در حاشیه جنگل ها در صورت عدم تمایل به خاك ورزی حفاظتی، با شخم زمین و از بین بردن علف های هرز و بقایای داخل و خارج مزرعه به نابودی آفات زمستان گذران بخصوص كرم خارداركمك كنند.

• سم پاشی مزارع كلزا با سموم سفارش شده در صورت مشاهده بیماری فوما به جز در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت بارش باران و وزش باد

• گندم كاران در صورت مشاهده آفت سوسك سیاه گندم (زابروس)با كارشناسان مشورت كنند و در صورت سفارش كارشناس نسبت به سم پاشی مزارع با سموم سفارش شده به جز در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت بارش باران و وزش باد اقدام نمایند.

• كشاورزان جهت از بین بردن مرحله زمستان گذران كرم خاردار پنبه نسبت به شخم زمین بعد از برداشت محصول و كنترل علف های هرز در مزارعی كه تحت كشت پنبه بودند و یا علف های هرزی كه حاشیه مزارع پنبه بوده اند، اقدام نمایند.

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها به خصوص هنگام شب با عنایت به كاهش محسوس دما

• مراقبت لازم از بره ها و گوساله های تازه متولد شده

• شیلات:

• تنظیم جیره غذایی ماهیان با عنایت به كاهش محسوس دما

• قطع به موقع غذا در ماهیان سرد آبی در زمان بارش در ایام سه شنبه و چهارشنبه

• نیروهای عملیاتی و صیادان با عنایت به احتمال وزش باد خفیف در اواخر هفته حتما تمهیدات لازم در مورد ایمنی در دریا و نكات امداد و نجات را رعایت و با رعایت این نكات در دریا تردد كنند.

• ماشین آلات كشاورزی:

• تخلیه آب سیستم های آبیاری تحت فشار و لوله های انتقال آب با عنایت به كاهش محسوس دما

• اضافه كردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات كشاورزی با عنایت به كاهش محسوس دما

• استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مركزی و سمنان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های قزوین، تهران، البرز و مركزی در روز سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد و در استان سمنان در روز چهارشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها به خصوص هنگام شب با عنایت به كاهش دما

• شخم و پابیل پای درختان میوه جهت از بین بردن پناهگاه زمستان گذرانی آفات

• استفاده از كودهای فسفاته و پتاسه به روش چالكود در باغات میوه همراه با كود حیوانی پوسیده

• توسعه كشت محصولات گلخانه ای به منظور بهره وری بیشتر از منابع آب

• بستن درزهای انبارها هنگام شب و بروز سرما و تهویه انبارهای میوه با عنایت به كاهش دما

• جمع آوری و معدوم كردن شاخه های خشك و آفت زده میوه های آلوده به جز در استان های قزوین، تهران، البرز و مركزی در روز سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد و در استان سمنان در روز چهارشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد

• احداث و ترمیم تشتك اطراف درختان همینطور انجام عملیات مالچ پاشی جهت حفظ و ذخیره رطوبت

• زراعت:

• از بین بردن بقایای گیاهی مزارع با جمع آوری یا شخم زدن آنها جهت مبارزه با كانون های زمستان گذارانی آفات

• دامداری و طیور:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص هنگام شب با عنایت به كاهش دما

• مراقبت لازم از بره ها و گوساله های تازه متولد شده

• زنبورداری:

• درزگیری و ایزولاسیون كندوها و كوچك كردن دریچه پرواز با عنایت به كاهش دما

• بازسازی كندوها، ادغام كندوهای كم جمعیت و متراكم كردن قاب های داخل كندو با عنایت به كاهش دما

• شیلات:

• تنظیم جیره غذایی ماهیان با عنایت به كاهش دما

• رعایت نكات بهداشتی درمزارع پرورش ماهیان سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها در دوره سرما

• ماشین آلات كشاورزی:

• تخلیه آب سیستم های آبیاری تحت فشار و لوله های انتقال آب با عنایت به كاهش دما

• استان های اصفهان و یزد:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها به خصوص هنگام شب با عنایت به كاهش دما

• زیر خاك كردن تاك های انگور جهت مقاومت در برابر سرما در مناطق سردسیر

• احداث و ترمیم تشتك اطراف درختان همینطور انجام عملیات مالچ پاشی جهت حفظ و ذخیره رطوبت

• استفاده از كودهای فسفاته و پتاسه به روش چالكود در باغات میوه همراه با كود حیوانی پوسیده

• پوشش تنه نهال های جوان جهت جلوگیری از خطرسرمازدگی و صدمه جوندگان

• خودداری ازهرگونه توسعه باغات با عنایت به عدم بارش پاییزه وتناوب خشكسالی

• خودداری ازتردد واسكان در زیر درختان فضای سبز شهری با عنایت به وزش باد

• رنگ آمیزی تنه درختان با رنگ سفید تا ارتفاع ۸۰ سانتیمتری جهت جلوگیری ازترك خوردگی تنه

• باغداران شهرستان های سمیرم و دهاقان استان اصفهان جهت مبارزه با شفیره های زمستان گذران مینوزهای درختان میوه نسبت به معدوم نمودن برگ های ریخته شده اقدام نمایند.

بهداشت باغات (حذف و خارج كردن شاخه های درختان آلوده به آفات و بیماری ها) جهت كاهش خسارت آفات و بیماری ها

• عملیات تغذیه باغات به صورت چالكود با كودهای آلی وشیمیایی سفارش شده

• باغداران خرما جهت حفاظت از نهال های جوان از خطر سرمازدگی نسبت به پوشش مناسب اقدام نمایند.

• تهیه و نصب طعمه مسموم در محل خروجی سوراخ های موش به منظور مبارزه با موش صحرائی

• جمع آوری و انهدام كلیه بادام های آفت زده و خشكیده كف باغ، معابر روستا و روی درختان بادام جهت كاهش جمعیت آفت زنبور مغز خوار بادم در فصل رشد آینده

• خودداری باغداران از هرگونه هرس و شخم عمیق باغات

• گلخانه داران:

• هوادهی منظم به خصوص پیش از طلوع آفتاب جهت جلوگیری از طغیان سرخك در گلخانه ها

• به منظور جلوگیری از شیوع بیماریهای قارچی مانند سرخك، در شرایط ابرناكی از انجام آبیاری، محلول پاشی و كوددهی در گلخانه خودداری شود.

• اطمینان از استقامت پوشش پلاستیكی گلخانه ها در مقابل وزش باد

• زراعت:

• از بین بردن بقایای گیاهی مزارع با جمع آوری یا شخم زدن آنها جهت مبارزه با كانون های زمستان گذارانی آفات

• آبیاری سبك مزارع غلات و كلزا حتی المقدور پیش از ظهر به علت عدم بارش كافی

• كلزا كاران در صورت مشاهده شته مومی در مزارع كلزا با مشورت كارشناسان جهاد كشاورزی در ساعات گرم و بدون باد روز به كانون كوبی و سم پاشی بصورت لكه ای در مناطق آلوده بویژه در حاشیه مزارع اقدام نمایند.

• در صورت مشاهده علف های هرز باریك برگ در مزارع گندم، جو و كلزا جهت مبارزه مناسب با مشورت كارشناسان مراكز جهاد كشاورزی اقدام گردد.

• در صورت در اختیار داشتن آب، مصرف كود سولوپتاس به همراه آبیاری، جهت افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی نظیر سرما، گرما، كم آبی و خشكی

• تسریع در كاشت سیر و زیره

• دامداری:

• كنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها به خصوص هنگام شب با عنایت به كاهش دما

• توجه جدی به سفارش های دامپزشكی در مورد آنفولانزای فوق حاد پرندگان

• كشت حبوبات پاییزه در فریدون شهر اصفهان

• زنبورداری:

• درزگیری و ایزولاسیون كندوها و كوچك كردن دریچه پرواز با عنایت به كاهش دما

• بازسازی كندوها، ادغام كندوهای كم جمعیت و متراكم كردن قاب های داخل كندو با عنایت به كاهش دما

• شیلات:

• با استفاده از عملیات زیست سنجی یا بیومتری میزان خوراك مصرفی ماهیان پرورشی مشخص شود.

• نظارت بر رفتار تغذیه ای ماهیان خصوصا در ساعات ابری انجام شود.

• با عنایت به وزش باد، در صورت حمل خار و خاشاك و آشغال توسط باد به استخر پرورش، نسبت به جمع آوری و خارج نمودن آنها از استخر در اسرع وقت اقدام گردد.

• ماشین آلات كشاورزی:

• بازدید وضعیت ضدیخ موتورهای آبكش وماشین آلات كشاورزی جهت جلوگیری ازخسارت یخ زدگی

• بازدید پمپ ها و لوله های آبیاری درسیستم های تحت فشار و تخلیه آب آنها جهت جلوگیری ازخسارت یخ زدگی

• منابع طبیعی:

• رعایت ظرفیت چرای دام درمراتع قشلاقی باتوجه به كاهش چشمگیر بارندگی و به منظورجلوگیری ازآسیب پوشش گیاهی

• تامین گرمای جایگاه دام های واقع در مراتع هنگام شب با عنایت به افت درجه حرارت حداقل سطح زمین به زیر صفر

• انجام تمهیدات لازم توسط مرتع داران برای جلوگیری از یخ زدگی آب وآسیب دیدن آبشخورها وآب انبارهای سیمانی

• استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خراسان رضوی در روز چهارشنبه و در استان خراسان شمالی در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت بارش باران و وزش باد

• كنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها به خصوص هنگام شب با عنایت به كاهش محسوس دما

• زیر خاك كردن تاك های انگوردر شهرستان های (شیروان، فاروج) به منظور مقاومت در برابر سرما

• تهویه وتنظیم دمای انبارهای سیب زمینی و پیاز (و جدا سازی غده های ناسالم) با عنایت به كاهش دما

• استفاده از كودهای فسفاته و پتاسه به روش چالكود در باغات میوه همراه با كود حیوانی پوسیده

• كنترل دریچه های سقفی و مقاوم سازی تاسیسات گلخانه وسالن های پرورش قارچ با عنایت به وزش باد

• تمیز كردن پوشش گلخانه ها برای استفاده ازنور به علت وجود ابرناكی در خلال فصل پاییز و زمستان

• پوشاندن دور تنه درختان و شاخه های اصلی جهت جلوگیری از خسارات سرما و یخبندان

• استفاده از قیم برای شاخه های جوان با عنایت به وزش باد

• خودداری از هر گونه كوددهی بخصوص كود ازته جهت تسریع در خواب درختان

• احداث و ترمیم تشتك اطراف درختان همینطور انجام عملیات مالچ پاشی جهت حفظ و ذخیره رطوبت

• زراعت:

• با توجه اینكه اغلب مزارع دیم گندم و جو خشكه كاشته شده اند و از سویی با عنایت به عدم سبز یكنواخت تنك و خالی بودن مزارع نسبت به شخم و دوباره كاشت مزارع اقدام گردد.

• دامداری و طیور:

• كنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها به خصوص هنگام شب با عنایت به كاهش دما

• ذخیره خوراك دام و تامین علوفه و كنسانتره توسط دامداران

• زنبورداری:

• درزگیری و ایزولاسیون كندوها و كوچك كردن دریچه پرواز با عنایت به كاهش محسوس دما

• بازسازی كندوها، ادغام كندوهای كم جمعیت و متراكم كردن قاب های داخل كندو با عنایت به كاهش دما

• ماشین آلات:

• بازدید وضعیت ضدیخ موتورهای آبكش و ماشین آلات كشاورزی با عنایت به كاهش محسوس دما

• بازدید پمپ ها و لوله های آبیاری در سیستم های تحت فشار و تخلیه آب آنها با عنایت به كاهش محسوس دما

• شیلات:

• تنظیم تغذیه ماهیان با عنایت به كاهش محسوس دما

• رعایت نكات بهداشتی درمزارع پرورش ماهیان سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها در دوره سرما

• استفاده از مكمل های ویتامینی جهت جلوگیری از كاهش وزن و بیماری ها درپرورش ماهیان سردآبی

• استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و كرمان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ به خصوص به هنگام شب با عنایت به كاهش محسوس دما

• پوشاندن تنه نهال های جهت حفاظت آنها از خطرسرمازدگی و صدمه جوندگان با عنایت به كاهش محسوس دما

• جمع آوری و معدوم كردن شاخه های خشك و آفت زده میوه های آلوده

• شستشوی پوشش های گلخانه برای استفاده بهتر از نور خورشید

• استفاده از كودهای فسفاته و پتاسه به روش چالكود

• اتخاذ تمهیدات لازم جهت جلوگیری از سرمازدگی صیفی جات و سبزیجات با عنایت به كاهش محسوس دما

• زراعت:

• كشاورزان گندم كار و كلزا كار كه مزارع آنها دچار خسارت سرمازدگی شده است به منظور مقاوم سازی و بازسازی گیاه بعد از سرما از كودهای قابل حل با پتاسیم و فسفر بالا و اسید هیومیك به صورت كودآبیاری و كودهای حاوی عناصر ریز مغذی بخصوص روی و محرك های رشد گیاهی با مشورت كارشناسان جهاد كشاورزی استفاده كنند.

• پایش مزارع و درصورت نیاز مبارزه با علف های هرز با عنایت به مساعد بودن هوا

• زنبورداری:

• انتقال كندوها از مناطق كوهستانی سردسیر به مناطق گرم

• دامداری و مرغداری:

• كنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها به خصوص به هنگام شب با عنایت به كاهش محسوس دما

• شیلات:

• تغذیه ماهیان سرد آبی درساعاتی از روز كه دما مناسب است

• رعایت نكات بهداشتی درمزارع پرورش ماهیان سردآبی جهت جلوگیری ازبروزبیماری ها در دوره سرما

• استفاده ازمكمل های ویتامینی جهت جلوگیری از كاهش وزن و بیماری ها درپرورش ماهیان سردآبی

• استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان شمال بوشهر در روز سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ به خصوص به هنگام شب

• مبارزه با بیماری شانكر و بیماریهای قارچی و باكتریایی در درختان میوه سردسیری با تركیبات مسی

• كودهی نخیلات با كود سولفات آمونیوم

• تسریع در برداشت محصولات سیب زمینی و چغندر قند

• پوشش مناسب تنه نهال ها و درختان جوان و پاجوش ها ی خرما با گونی یا نایلون پوشانده جهت حفاظت از خطر سرما

• مبارزه با چوبخوار درختان میوه سردسیری

• جمع آوری بادام های باقی مانده در باغات با عنایت به احتمال شیوع و طغیانی شدن لارو مغز خوار بادام

• زراعت:

• كلزا كاران در صورت مشاهده شته مومی در مزارع كلزا با مشورت كارشناسان جهاد كشاورزی در ساعات گرم و بدون باد اقدام به سم پاشی كنند. (به جز در استان شمال بوشهر در روز سه شنبه به علت بارش باران)

• تمهیدات لازم در برابر كاهش دما در محصولات زراعی

• مبارزه با علف های هرز باریك برگ در مزارع كلزا

• دامداری و مرغداری:

• كنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها به خصوص به هنگام شب

• آماده سازی انبارعلوفه جهت تامین ذخیره غذایی فصل زمستان

• زنبورداری:

• بازسازی كندوها، ادغام كندوهای كم جمعیت و متراكم كردن قاب های داخل كندو

• درزگیری و ایزولاسیون كندوها و كوچك كردن دریچه پرواز

• جهت قرار گرفتن درب كلنی ها در جهت مخالف باد غالب منطقه باشد و در مناطق آفتاب گیر مستقر شوند.

• شیلات:

• تنظیم جیره غذایی ماهیان

• استان های ایلام و خوزستان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خوزستان در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد و در استان ایلام در روز دوشنبه به علت بارش باران و وزش باد شدید و در روز سه شنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد

• تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ به خصوص هنگام شب

• شستشوی پوشش گلخانه برای استفاده بهتر از نور خورشید

• جمع آوری مركبات ریخته شده و رسیده باغات

• زراعت:

• ضد عفونی كردن بذور گندم و جو پیش از كاشت

• انجام تمهیدات لازم در مزارع پیش كار با توزیع كود سرك و آبیاری مزارع

• با عنایت به مرحله رویشی یونجه وشبدر برداشت این مزارع و توزیع كود سرك و ایباری تكمیلی انجام شود.

• تسریع در برداشت مزارع ذرت باقی مانده در خوزستان و انجام عملیات كشت سایر محصولات نظیر گندم، باقلا، سیر و پیاز

• دامداری و مرغداری:

• كنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها به خصوص هنگام شب

• زنبورداری:

• درزگیری و ایزولاسیون كندوها و كوچك كردن دریچه پرواز

• بازسازی كندوها، ادغام كندوهای كم جمعیت، متراكم كردن قاب های داخل كندو

• پرورش آبزیان:

• انجام عملیات هوا دهی و تنظیم جیره غذایی در حوضچه های پرورش ماهی 

1396/10/11
21:01:25
5.0 / 5
4581
تگهای خبر: آب , باد , بهداشت , بیماری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
گل پیچ - GolPich
golpich.ir - حقوق مادی و معنوی سایت گل پیچ محفوظ است

گل پیچ

فروش دسته گل و سبد گل