گل پیچ GolPich
، گزارش،

آلاینده های صنعتی مهمترین عامل تهدیدكننده منابع محدود آبی یزد

آلاینده های صنعتی مهمترین عامل تهدیدكننده منابع محدود آبی یزد گل پیچ: استان یزد به رغم فقر منابع آبی یكی از استان های صنعتی كشور به حساب می آید ولی نكته قابل توجه در مورد این استان استقرار نامناسب صنایع سنگین و آلاینده آن در مجاورت مركز مسكونی و بدتر از آن بر روی مهمترین و بحرانی ترین زون آبی استان است.


به گزارش گل پیچ به نقل از ایسنا، استان یزد با جمعیتی قریب 1.1 میلیون نفر در بخش مركزی فلات مركزی ایران واقع شده و بعنوان یكی از كم بارش ترین استان های كشور همواره با فقر منابع آبی مواجه بوده است.
این استان یكی از خشك ترین مناطق حوزه داخلی كشور به حساب می آید كه حدود 12.5 میلیون هكتار عرصه های منابع طبیعی را در برگرفته كه البته قریب نیمی از آن را اراضی كویری و بیابانی تشكیل داده است.
توسعه اجتماعی ـ اقتصادی استان عمدتاً در محور شمال – جنوب آن شكل گرفته به نحوی كه 80 درصد جمعیت آن در محور عقدا(اردكان) تا مهریز سكونت دارند، محوری كه مهمترین منابع و سفره های آب زیرزمینی استان را هم در دل خود جای داده است.
متاسفانه توسعه صنعتی استان هم بدون توجه به جانمایی مناسب در همین محور متمركز شده است به طوری 75 درصد صنایع استان حتی صنایع سنگین، آلاینده و پرآبخواه استان را در خود جای داده است.
نكته حائز اهمیت در بحران كنونی كم آبی غالب بر استان و وضعیت نگران كننده سفره های آب زیرزمینی آن تاثیر فاضلاب های صنعتی، معدنی و شهری بر روی این منابع آبی است، هر چند كه با وجود خشكسالی ها و افت نسبی سفره های آبی استان به اعماق زمین، تاحدودی این منابع دور از دسترس عوامل آلاینده قرار گرفته اند.
«محمدرضا كوچك زاده» معاون نظارت و پایش اداره كل محیط زیست استان یزد در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به نگران كننده بودن استقرار صنایع سنگین در مجاورت منابع و سفره های آب زیرزمینی، اظهار داشت: این نگرانی در دشت درخلال عقدا تا مهریز در استان بارزتر است چون كه علاوه بر سكونت 80 درصد از جمعیت استان، 75 درصد از صنایع استان هم در این محور كه روی سفره های آب زیرزمینی و حوزه آبریز یزد است، واقع شده اند.
وی با بیان این كه متاسفانه مواد دفعی صنایع بعضاً سمی و بسیار آلاینده هستند، عدم مدیریت بر دفع صحیح این مواد تهدیدی جدی برای منابع آبی و خاكی استان محسوب می شوند.
این مسئول اهتمام صنایع به ایجاد سیستم های تصفیه فاضلاب و رفع آلودگی های ناشی از تولیدات صنایع را اقدام مهمی در جهت كاهش تاثیر آلودگی بر منابع آبی استان برشمرد و خاطرنشان كرد: واحدهای صنعتی برای دریافت پروانه فعالیت باید مجهز به سیستم تصفیه فاضلاب استاندارد شوند، هر چند كه در شهرك های صنعتی هم شركت شهرك ها متولی تولید سیستم های تصفیه فاضلاب مركزی است تا پساب های تولیدی را بعد از تصفیه به فاضلاب شهری بیافزاید.
وی یكی از عمده مشكلات در این خصوص را واگذاری و جانمایی های پراكنده صنایع در گذشته خواند كه كنترل و نظارت بر آن ها را با عنایت به كمبود امكانات و نیروی انسانی محیط زیست با دشواری مواجه كرده است.
وی یادآور می شود: البته در تمام واحدهای صنعتی، نیروهای فعالی در جهت نظارت بر عدم تولید آلودگی در صنایع مشغول به كار هستند كه به شكلی بخشی از اداره كل محیط زیست محسوب می شوند.
كوچك زاده با اشاره به تجمیع صنایع در شهرك های صنعتی استان طی دهه های اخیر، تصریح كرد: تعریف پهنه هایی برای تولید صنایع جدید می تواند از تولید هرگونه عارضه خاصی ناشی از تولیدات صنایع جلوگیری كند.
وی یكی از این پهنه های تعریف شده برای صنایع بخش حساس استان را 50 كیلومتری جاده یزد- بافق ذكر كرد و اضافه كرد: در این محدوده عمده اقدامات به سمت نگهداری و تولید شبكه ها و تصفیه خانه های پیشرفته فاضلاب برای صنایع است.
این مسئول با اشاره به فلزات و عناصر سنگین موجود در خاك بعنوان یكی دیگر از منابع آلوده كننده استان، تصریح كرد: برپایه پژوهش های صورت گرفته این عناصر پراكنده بر سلامت انسان اثرگذار هستند و در صورت تماس با آب و منابع آبی می توانند مشكل ساز شوند.
وی معتقد می باشد با این حال كه این فلزات و عناصر معدنی بعنوان یك پتانسیل اقتصادی برای استان و كشور قابل استفاده هستند، اما عملكرد ضعیف در این حوزه، این پتانسیل را به تهدید تبدیل نموده است.
كوچك زاده در این رابطه با مناطقی مانند ندوشن و بهاباد اشاره و اظهار نمود: این مناطق نمونه های بارزی از تاثیرات عناصرسنگین بر منابع آبی هستند كه بر سلامت دندان های اهالی این مناطق تاثیر گذاشته است.
«ناهید غلام نژاد» مدیر محیط زیست و كیفیت منابع آب شركت آب منطقه ای یزد هم در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، وظیفه شرعی هر فرد نسبت به حفظ سلامت منابع آبی استان با وجود شرایط نگران كننده فعلی خاطرنشان كرد و تصریح كرد: آگاهی رسانی در جهت جلوگیری از آلودگی منابع آبی به علت محدودیت این منبع با ارزش، از مهمترین رسالت های شركت آب منطقه ای و البته رسانه هاست.
وی در موارد مهمترین عوامل آلاینده منابع آبی در استان با اشاره به این كه فاضلاب های صنعتی با عنایت به نوع واحد صنعتی عمدتاً حاوی مقادیر بالایی از فلزات سنگین، مواد آلی و شیمیایی هستند، دفع غیربهداشتی این فاضلاب ها را زمینه ساز آلودگی منابع آبی و خاكی استان دانست.
وی در مورد فاضلاب های خانگی بعنوان یكی از دیگر منابع آلاینده آب های استان هم خاطرنشان كرد: فاضلاب های خانگی هم مشتمل بر مواد آلی و شیمیایی هستند بنابراین تخلیه این نوع فاضلاب ها در مناطقی كه سطح آب سفره بالا یا خاك از نفوذپزیری مناسبی برخوردار باشد منجر به آلودگی آب ها خواهد شد.
مدیر محیط زیست و كیفیت منابع آب استان به مبحث فاضلاب های بیمارستانی بعنوان یكی دیگر از عوامل آلوده كننده محیط زیست اشاره و انواع عوامل بیماری زا شامل پاتوژن ها و آلودگی های میكروبی و انگلی را از منابع آلاینده آب و خاك برشمرد.
وی ضمن اخطار در مورد زه آب های كشاورزی و گلخانه ها كه حاوی مقدار بالایی كود و سم هستند بعنوان آلاینده محیط زیست، تصریح كرد: علاوه بر اینها، فاضلاب دامداری ها و كشتارگاه ها هم شامل مقادیر زیادی مواد آلی و بیولوژیكی هسند كه می توانند به آلودگی منابع آب و خاك منجر شوند.
غلام نژاد یكی دیگر آلاینده هایی كه در سال های اخیر مبتلا به كشورمان شده را پساب حاصل از آب شیرین كن ها بیان كرد و اظهار داشت: پساب این سیستم ها حاوی درصد بالایی نمك ایت كه نفوذ آنها می تواند زمینه ساز شور شدن منابع آبی را فراهم سازد.
وی با تاكید بر ساماندهی تانكرهای حمل فاضلاب های خانگی و صنعتی، اظهار نمود: این تانكرها كه حامل مواد مختلف آلاینده محیط زیست هستند باید تحت نظارت باشند و تخلیه مواد خویش را در مكان های مشخص شده انجام دهند تا اثرات زیست محیطی كمتری را به محیط زندگی ما وارد كنند.
این مسئول در ادامه هم به تاثیرات زیست محیطی محل های دفن زباله هم اشاره نمود و اظهار داشت: شیرابه خروجی از محل های دفن زباله دارای بار آلودگی بالایی هستند و در صورت هر گونه تماس با منابع آبی به آلودگی آن منجر می شوند.
وی شناسایی واحدهای آلاینده در استان را در اولویت اقدامات این مدیریت برشمرد و خاطرنشان كرد: اعلام اسامی این واحدها به مراجع مربوطه، ارسال اخطار و در نهایت معرفی واحدهای آلاینده به مراجع قضایی جهت اقدامات قانونی، از مهمترین اقداماتی است كه در جهت حفظ كیفیت و سلامت منابع آبی استان صورت می گیرد.
غلام نژاد توسعه شبكه فاضلاب شهری در مناطق مختلف استان توسط شركت های آب و فاضلاب شهری و روستایی به منظور جمع آوری و تصفیه فاضلاب منازل مسكونی را از دیگر اقدامات صورت گرفته در این خصوص عنوان نمود.
وی با اشاره به پایش مداوم كیفیت منابع آبی استان، تصریح كرد: فریز كردن زون های تامین كننده آب شرب استان به منظور جلوگیری از آلودگی آنها هم یكی از دیگر اقدامات شركت آب منطقه ای یزد است.1396/11/30
14:13:01
5.0 / 5
4807
تگهای خبر: آب , آلودگی , خاك , محیط زیست
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۴
گل پیچ - GolPich
golpich.ir - حقوق مادی و معنوی سایت گل پیچ محفوظ است

گل پیچ

فروش دسته گل و سبد گل