گل پیچ GolPich
توافقنامه آب و هوایی؛ دستاوردها و هزینه ها-۶

ماهی گیری موافقان توافق نامه پاریس از هوای آلوده تهران

ماهی گیری موافقان توافق نامه پاریس از هوای آلوده تهران گل پیچ: یك كارشناس محیط زیست اعلام نمود: راهكارهای فعلی كاهش آلودگی هوا در تضاد با كاهش گازهای گلخانه ای هستند و پس ارتباط دادن این دو سوژه به مثابه ماهی گرفتن از آب گل آلود است.یك كارشناس محیط زیست درباره ارتباط میان گازهای گلخانه ای و آلودگی هوا و این كه پیوستن به موافقت نامه پاریس چه اندازه به رفع آلودگی هوا كمك می نماید به خبرنگار مهر اظهار داشت: راهكارهای فعلی كاهش آلودگی هوا در تضاد با كاهش گازهای گلخانه ای همچون CO۲ هستند. بدین مدلول كه اگر راهكارهای كاهش آلودگی هوا (نصب كاتالیست ها) جدی تر دنبال شود، به ناچار افزایش گازهای گلخانه ای از این محل را به دنبال خواهد داشت. پس ارتباط این دو سوژه به مثابه ماهی گرفتن از آب گل آلود است.
محمد كاظمی توضیح داد: كلانشهر تهران هرساله در روزهای سرد سال، با عنایت به توپوگرافی منطقه با پدیده وارونگی دما مواجه میگردد. این پدیده منجر به ایجاد پایداری جوی و حبس شدن آلاینده های هوا در لایه های پایینی اتمسفر میگردد كه درنهایت آلودگی هوای تهران را به همراه خواهد داشت. با عنایت به گزارش كیفیت هوای تهران در سال های گذشته، مشكل آلودگی هوا معمولاً از ابتدای آبان هر سال شروع میگردد و تا انتهای ماه بهمن ادامه خواهد داشت. این مسئله سبب شده است كه هرساله مسئولین مربوطه به فكر اجرای راهكارهایی برای كاهش آلودگی هوا باشند.
وی افزود: اواسط آذر ماه ۱۳۹۴ كه تهران درگیر آلودگی هوا بود، بیست ویكمین نشست سالانه مجمع جهانی تغییر اقلیم تحت عنوان COP-۲۱ در شهر پاریس برگزار گردید. نشست پاریس پیرامون یك محور اصلی یعنی پیشگیری از افزایش دو درجه ای دمای كره زمین بود. برمبنای توافق نامه پاریس گاز دی اكسید كربن (CO۲) بعنوان شناخته شده ترین گاز گلخانه ای انسان ساخت، عامل اصلی گرمایش زمین معرفی شده است. همین طور از كشورهای عضو این توافق درخواست شده كه بنا به اختیار خود، سهمی در كاهش انتشار این گاز ایفا كنند.
گره زدن عجیب مساله ملی با توافق نامه پاریس
این كارشناس محیط زیست تصریح كرد: از این رو كلیات این توافق نامه در ۲۳ آبان ۱۳۹۵ در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. حسن نوروزی بعنوان نماینده موافق این توافق نامه، پیوستن به این توافق را زمینه ساز كاهش آلودگی هوا دانست و گفت با عنایت به تغییرات آب وهوایی در كشور ضروری می باشد كه با پیوستن به این توافق نامه و استفاده از تجارب كشورهای دیگر در كاهش آلودگی هوا بهره مند شویم. در همین راستا در انتهای جلسه، معصومه ابتكار، رییس وقت سازمان محیط زیست با مطرح كردن دو مسئله انتشار گازهای گلخانه ای و كاهش آلودگی هوا دركنارهم بعنوان یك سوژه ملی، نمایندگان مجلس را برای تصویب كلیات این لایحه قانع كرد.
كاظمی اشاره كرد: ارتباط بین این دو مسئله، ابهاماتی را در فضای كارشناسی به وجود آورد تا اینكه معصومه ابتكار در ۱۶ آبان ۱۳۹۶ در پاسخ به صحت ارتباط بین این دو موضوع، دوباره تاكید كرد رویكرد اصلی دولت این است كه اقتصاد ایران باید به سمت كاهش كربن، كاهش گازهای گلخانه ای و كاهش آلودگی هوا حركت نماید و این ها دقیقاً با هم مرتبط هستند. همین طور در آخرین اظهارنظر، معصومه ابتكار در مصاحبه ای با روزنامه ها یكی از منافع اصلی پیوستن به توافق پاریس را كاهش آلودگی هوا عنوان كرده است.
تفاوت گازهای گلخانه ای با آلاینده های هوای كلانشهرها
وی در پاسخ به این كه دقیقاً چه ارتباطی بین توافق پاریس و آلودگی هوا وجود دارد اظهار داشت: نكته اولی كه برای پاسخ به این سوال باید در نظر داشت تفاوت گازهای گلخانه ای با آلاینده های هواست. محور اصلی این توافق، كاهش انتشار گاز دی اكسید كربن (CO۲) است و اگر استدلال های مذكور درست باشد، بدین معناست كه گاز CO۲ یكی از آلاینده های هوا است كه با كاهش آن، شاهد كاهش آلودگی هوا خواهیم بود. برمبنای استانداردهای جهانی و البته شناخته شده ترین شاخص جهانی برای آلودگی هوا یعنی شاخص AQI، شش آلاینده بعنوان آلاینده های هوا شناخته می شوند كه عبارت اند از گازهای مونوكسید كربن (CO)، دی اكسید نیتروژن (NO۲)، دی اكسید گوگرد (SO۲)، ازن (O۳)، تركیبات آلی فرار (VOCs) و ذرات معلق كوچكتر از ۱۰ و ۵/۲ میكرون (PM۱۰ & PM۲.۵). ازطرفی با عنایت به گزارش های موجود، درحال حاضر آلاینده PM۲.۵، بعنوان آلاینده اصلی هوا در ایران و جهان شناخته می شود. بدین سبب گاز CO۲ و دیگر گازهای گلخانه ای اصلاً جز آلاینده های هوا محسوب نمی شوند و به عبارتی كاهش گازهای گلخانه ای اصلاً ارتباطی با كاهش آلودگی هوا ندارد.
این كارشناس محیط زیست اضافه كرد: نكته دوم تأثیر كاتالیست ها بر افزایش گازهای گلخانه ای است. مهم ترین طرحی كه برای كاهش آلودگی هوا در ایران در حال اجرا می باشد، تحت عنوان «طرح كاهش» شناخته می شود. این طرح شامل كنترل معاینه فنی خودروها در مناطقی از شهر است كه درصورت نداشتن گواهی معاینه فنی، اجازه تردد در آن محدوده شهر را نخواهد داشت. با عنایت به اینكه آلودگی هوا در شهر تهران از حساسیت بیشتری برخوردار است، از آبان امسال، فاز دوم طرح كاهش اجرایی شد كه معاینه فنی خودروها را در تمام سطح شهر كنترل می كند. تنها آیتم مربوط به آلایندگی خودروها كه در مراكز معاینه فنی كنترل می شود، حدود مجاز گازهای خروجی از اگزوز خودروها شامل مونوكسید كربن (CO) و هیدروكربن های نسوخته (HC) است. درصورتی كه خودروها بتوانند این حدود را پاس كنند، موفق به كسب گواهی معاینه فنی می شوند. با عنایت به آخرین تغییراتی كه در حدود مجاز این دو گاز خروجی داده شده است، خودروها زمانی می توانند این حدود را پاس كنند كه مجهز به كاتالیست باشند. بدین سبب هم اكنون نصب كاتالیست روی خودروها بعنوان جدی ترین راهكار كاهش آلودگی هوا در كشور شناخته میگردد.
تاثیر كاتالیست ها بر كاهش آلاینده ها و افزایش گازهای گلخانه ای
كاظمی توضیح داد: كاتالیست قطعه ای است كه در میان مسیر موتور و اگزوز خودورها نصب میگردد و با حذف آلاینده های خروجی از اگزوز، به بهبود كیفیت هوای شهر كمك می نماید. زمانی كه گازهای HC بخواهند از كاتالیست عبور كنند، طی فرایند اكسیداسیون، این آلاینده به گازهای CO، CO۲ و H۲O تبدیل میگردد و ازطرفی آلاینده CO هم تحت تأثیر همین فرایند به گاز CO۲ تبدیل خواهد شد. به عبارتی كاتالیست ها با حذف حدوداً ۸۰ درصدی آلاینده های CO و HC، منجر به تولید گازهای CO۲ و H۲O می شوند كه هر دوی این گازها، جزء گازهای گلخانه ای محسوب می شوند.
وی افزود: از این رو با عنایت به راهكارهای فعلی برای كاهش آلودگی هوا، حركت به این سمت مستلزم نصب كاتالیست روی خودروها خواهد بود. همین طور با احتساب حجم بالای خودروها در حدود ۲۰ میلیون خودروی درحال تردد در كشور، دركنار كاهش بخشی از آلودگی هوا (كاهش انتشار CO و HC)، شاهد افزایش گازهای گلخانه ای (افزایش انتشار CO۲ و H۲O) خواهیم بود.
كاظمی درانتها اشاره كرد: بدین سبب با عنایت به دو نكته ذكرشده می توان اظهار داشت كه راهكارهای فعلی كاهش آلودگی هوا در تضاد با كاهش گازهای گلخانه ای همچون CO۲ از محل خودروهای سواری هستند. بدین مدلول كه اگر راهكارهای كاهش آلودگی هوا جدی تر دنبال شود، به ناچار افزایش گازهای گلخانه ای از این محل را به دنبال خواهد داشت. پس ارتباط این دو سوژه در روزهای آلودگی هوای كلانشهرها به مثابه ماهی گرفتن از آب گل آلود است.

1397/09/14
14:59:31
5.0 / 5
4714
تگهای خبر: آب , آلودگی , استاندارد , تردد
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۳
گل پیچ - GolPich
golpich.ir - حقوق مادی و معنوی سایت گل پیچ محفوظ است

گل پیچ

فروش دسته گل و سبد گل